Τα θεσμικά εργαλεία υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ.

Τα θεσμικά εργαλεία υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ. 

 

 

 

Δομές συγκέντρωσης και διάδοσης «κοινωνικοποίησης» της γνώσης και τεχνογνωσίας

Η κοινωνικοποίηση της γνώσης και της τεχνογνωσίας είναι απαραίτητο να βασιστεί σε ένα διαδραστικό επικοινωνιακό σύστημα, το οποίο διαθέτει το σύνολο του επιμορφωτικού υλικού ελεύθερα στο διαδίκτυο και υποστηρίζεται από μία βάση δεδομένων διαδικτυακής πλατφόρμας e-learning και wiki, με στόχο τη διάχυση χρηστικής πληροφόρησης και γνώσης, προκαλώντας την απαιτούμενη συμμετοχικότητα.

Αυτά τα επικοινωνιακά εργαλεία αποτελούν τη βάση διάδοσης και άντλησης επικοινωνιακού και επιμορφωτικού υλικού και καλών πρακτικών, μέσα από αναδραστικές διαδικασίες, η οποία θα μπορεί να υποστηρίζει workshops για την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις αλληλόδρασης για να μαθαίνει ο ένας από τον άλλον, που είναι η πιο επιτυχημένη μέθοδος στη δια βίου μάθηση.

Περισσότερα...

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

(Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής)

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σε μια περίοδο δραματικής μείωσης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα  από το κράτος, η μόνη διέξοδος αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής που διαφαίνεται στους δήμους είναι οι εφαρμογές κοινωνικής οικονομίας. 

Ειδικότερα,  εάν λάβουμε  υπόψη ότι η φορολογική δυνατότητα έχει προ πολλού εξαντληθεί για τους νομοταγείς πολίτες, ώστε να συγκεντρωθούν πρόσθετοι φόροι και τέλη.

Πως μπορούν όμως με λιγότερη χρηματοδότηση του κράτους να γίνουν αναπτυξιακές επενδύσεις  και  σε κοινωνικές υποδομές;

Περισσότερα...

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το χάσμα που παρατηρείται μεταξύ του κράτους και της αγοράς μπορεί να το γεφυρώσει ένας τρίτος τομέας της οικονομίας, που είναι η Κοινωνική Οικονομία. Θεσμικό εργαλείο της είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, που έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει και να αξιοποιήσει ένα τεράστιο δυναμικό από ανθρώπινους πόρους, αυτό δηλαδή που η οικονομία της αγοράς πετάει στο περιθώριο.

Πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία, και υπερβαίνοντας τις αντινομίες του κράτους και της αγοράς, τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό των κοινωνικά αδυνάτων, η κοινωνική οικονομία που λειτουργεί ως αλληλέγγυα οικονομία είναι ένας άλλος χώρος οικονομικής δραστηριότητας για όλους τους πολίτες. Καταφέρνει να ‘χτυπήσει’ την ανεργία και τη φτώχεια, δημιουργώντας ένα εναλλακτικό εισόδημα και ευκαιρίες απασχόλησης, έχοντας ως συγκριτικό της πλεονέκτημα το μειωμένο κόστος συναλλαγών και αξιοποιώντας ανενεργά υλικά και ανθρώπινους πόρους.

Την εποχή που «άνθιζε» ο κρατισμός στην οικονομία, από την μια μεριά και ο μονεταρισμός, από την άλλη, η κοινωνική οικονομία βρισκόταν υπό τον περιορισμό της απόλυτης κυριαρχίας του κράτους και της αγοράς. Τότε αναπτύχθηκαν και οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις του 19ου αιώνα με τη μορφή αλληλοβοηθητικών φορέων, μη κερδοσκοπικών ενώσεων, συνεταιρισμών και συλλογικών επιχειρήσεων που μέσα σε δύο αιώνες εξελίχθηκαν σε πολυποίκιλες μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων. Εκεί ακριβώς ανάγονται και οι ιστορικές ρίζες της κοινωνικής οικονομίας.

Στην εποχή μας το κράτος πρόνοιας βρίσκεται σε βαθιά κρίση και η αγορά αδυνατεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Αυτή ακριβώς η κατάσταση έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επάνοδο της χρησιμότητας των συνεταιρισμών και την άνοδο μιας νέας μορφής κοινωνικής οικονομίας, της επονομαζόμενης «οικονομίας της αλληλεγγύης», επεκτείνοντας έτσι τις δραστηριότητες της, από την παραγωγή και τη διάθεση υλικών αγαθών σε ένα πλήθος από άυλα αγαθά, υπηρεσίες υγείας, παιδείας και πολιτισμού και διαχείρισης γνώσης.

Περισσότερα...

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαδραστική επιμόρφωση του κοινωνικού υποκειμένου

Όλος ο σχεδιασμός που έχει εκτεθεί πρόγραμμα αυτό, προορίζεται να γίνει κτήμα του κοινωνικού υποκειμένου των Τρικάλων. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί ένα διήμερο σεμινάριο εργασίας (workshop) όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς εκείνοι, αλλά και μεμονωμένοι πολίτες, που έχουν επαγγελματικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον για την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Πρόκειται για ένα διαδραστικό σεμινάριο που θα συμβάλλει πρώτα πρώτα στον εμπλουτισμό της σχεδιαζόμενης δικτυακής πύλης, αλλά και στην συνεργασία όλων των τοπικών φορέων για την τουριστική ανάπτυξη των Τρικάλων. Είναι ένα χρήσιμο πρώτο βήμα για ανάλογες πρωτοβουλίες.

Περισσότερα...

Κοινωνικό κεφάλαιο

Στην ανθρωπογεωγραφία της περιοχής, υπάρχει σημαντικός πλούτος και άδηλοι πόροι στην φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά, προς ανάδειξη. Αυτός ο πλούτος μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο μέσω της κινητοποίησης του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση η διαδραστική συμμετοχική διαδικασία όλων των επιχειρηματικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών των Τρικάλων, η οποία μπορεί να καταστήσει την Δικτυακή πύλη BIOTOUR-TRIKALA,

Περισσότερα...