Κοινωνικό κεφάλαιο

μια διαρκή έκθεση προϊόντων και ιδεών, μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο των φυσικών τοπίων και των πολιτιστικών μνημείων. Με αυτή την έννοια, η πύλη μπορεί να γίνει ουσιαστικός συντελεστής για την τοπική ανάπτυξη, τη δημιουργία τοπικού εισοδήματος και νέων θέσεων εργασίας.

 

Έτσι η δικτυακή πύλη μπορεί να προκαλεί με έξυπνο τρόπο το ενδιαφέρον του συνειδητού ή τυχαίου επισκέπτη των εξής ομάδων στόχου:

 

  • Επισκέπτες κοινωνικής εμπειρίας και εναλλακτικού τουρισμού.
  • Ερευνητές – φυσιοδίφες.
  • Νέοι επιχειρηματίες.
  • Ομογενείς αποδήμου ελληνισμού.
  • Νέοι αγρότες και επαγγελματίες.
  • Ενδιαφερόμενους για πτυχές της ιστορίας και της κοινωνικής ζωής, τα ήθη και έθιμα της περιοχής.