Το «Άξιον εστί» της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Τρικάλων – κοινό κτήμα έκφρασης και δημιουργίας