Οικοανάπτυξη και τοπική αυτοδιοίκηση και Μ.Κ.Ο

Οικοανάπτυξη

 

και τοπική αυτοδιοίκηση και Μ.Κ.Ο

  

Μια καινοτόμος προσέγγιση για την αναζωογόνηση στις τοπικές κοινωνίες

 

Ένα νέο μοντέλο οικοανάπτυξης στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή συλλογικών οργανώσεων και πολιτών, έρχεται να φέρει λύσεις για την αντιμετώπιση της τοπικής απασχόλησης και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας.

Μία νέα δυναμική προσέγγιση συνίσταται από την ύπαρξη σημαντικών παραδειγμάτων και από τη διεθνή εμπειρία, που θα έχει ως γενικότερη βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία που μας καταδεικνύει πως η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Μ.Κ.Ο. δύνανται να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην κοινωνική οικονομία.

 

Η οικοανάπτυξη αφορά σε ένα είδος ανάπτυξης που είναι σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και που έχει να κάνει με τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών. Θα λέγαμε πως βρίσκεται στον αντίποδα του γιγαντισμού των εκμεταλλεύσεων των φυσικών πόρων και της υπερφόρτωσης του δομημένου περιβάλλοντος των μεγαλουπόλεων, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τις μικρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που βρίσκονται στον αντίποδα των γιγαντιαίων εργοστασίων που εξαντλούν τα ενεργειακά αποθέματα.

Περισσότερα...

Το αντικείμενο και το υποκείμενο για την βιωσιμότητα στην ΠΕ Τρικάλων

Το αντικείμενο και το υποκείμενο για την βιωσιμότητα στην ΠΕ Τρικάλων

 

Η πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μαζί με τα τοπικά αγροτικά προϊόντα αποτελούν είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Αυτό είναι το αντικείμενο.

Το υποκείμενο είναι οι άνθρωποι που είτε εξελίσσονται και γίνονται κοινωνικό κεφάλαιο, ή αλλιώς παραμένουν στάσιμοι ανάλογα, με την οργανωτική κουλτούρα τις αξίες και τις επενδύσεις που γίνονται σε αυτό το τομέα.

Περισσότερα...

Βιώσιμη ορεινή ανάπτυξη

Βιώσιμη ορεινή ανάπτυξη

Για τη "βιώσιμη ορεινή ανάπτυξη", η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων περιλαμβάνει την ενσωμάτωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους στην αξία τους και τη διαχείρισή τους από τοπικές ομάδες, έτσι ώστε ένα μέρος των οφελών να διανέμεται στους ντόπιους κατοίκους ως αποζημίωση ή/και ως κέρδος (United Nations Commission on Sustainable Development, 1995).

Στην ελληνική πραγματικότητα η στρατηγική ανάπτυξης των ορεινών περιοχών έχει ως σκοπό την ανάδειξη δυνάμεων συνέργιας ανάμεσα στους παράγοντες που προωθούν την αναπτυξιακή διαδικασία, την οργάνωση δικτύων θεσμικής, κλαδικής και χωρικής μορφής και τη συγκρότηση ολοκληρωμένων πακέτων στρατηγικών σχεδίων, που εξυπηρετούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά σενάρια (Κόνσολας, 1995). Τα κυριότερα πλαίσια μιας αναπτυξιακής στρατηγικής είναι:

Περισσότερα...

Ανασυγκρότηση του επιχειρηματικού υποκειμένου

Ανασυγκρότηση του επιχειρηματικού υποκειμένου

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης έχει πολλούς υποστηριχτές, αλλά και πολλούς που εναντιώνονται στην πραγματοποίηση της και οι οποίοι χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι η ανάπτυξη, σε πρακτικό επίπεδο, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι. Θεωρούν ότι η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι σωστή, καθώς βιωσιμότητα και ανάπτυξη είναι δύο έννοιες που δεν συμβαδίζουν.

Περισσότερα...

Συνέδριο του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας

Συνέδριο του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας

Αποτελέσματα του συνεδρίου υπήρξαν:

• Η Διακήρυξη του Ρίου για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη

• Η Συνθήκη για την Κλιματολογική Αλλαγή

• Η Συνθήκη για την Βιολογική Ποικιλότητα

• Η Διατήρηση και η Βιώσιμη Ανάπτυξη (Αειφορία) όλων των τύπων των δασών

• Η Agenda 21

Περισσότερα...

Choose language

elenfrdeitessv

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 77 επισκέπτες και κανένα μέλος