Γνωρίστε το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων

τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ως ενήλικες αλλά και ως «δασκάλους»- καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιοχής εμβέλειας του ΚΠΕ. Το σύνολο των δράσεων του ΚΠΕ αποσκοπεί στη διαμόρφωση ατόμων-φορέων της οικολογικής συνείδησης, που να σκέπτονται, να ενεργούν  και να οργανώνουν τις δραστηριότητές τους με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να αισθάνονται  ως τμήμα και στοιχείο αυτού. Βέβαια, το «για χάρη του περιβάλλοντος» σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι αγνοείται και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών, με την προϋπόθεση να μην περιορίζεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

     Στόχος είναι να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν εκπαιδευτικοί, γονείς, παιδιά, έφηβοι αλλά και όλη η τοπική κοινωνία της περιοχής μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και τη σχέση τους με την ποιότητα ζωής. Η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης θα έχει ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή όλο και περισσότερων ατόμων στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.

    Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν σεμινάρια και επιμορφώσεις για το περιβάλλον, ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης, ενώ έμφαση θα δοθεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών μέσω στοχευμένων δράσεων.

    Τα προγράμματα αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν γνωστικό υπόβαθρο στους συμμετέχοντες, να τους φέρουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, να τους ευαισθητοποιήσουν έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τα προβλήματα γύρω τους, να διατυπώνουν κρίσεις, να προτείνουν λύσεις και να ενεργούν για την επίτευξή τους. Επιπλέον, στοχεύουν στη διαμόρφωση στάσεων, αξιών και κινήτρων στα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες, ώστε να αποκτήσουν ενδιαφέρον και διάθεση για κοινωνική συμμετοχή.

     Με αυτό τον τρόπο, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων παύει να λειτουργεί μεμονωμένα και αποσπασματικά όσον αφορά το παρεχόμενο έργο του και διευρύνει τον ορίζοντα της εμβέλειάς του, έχοντας στο επίκεντρό του την Περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη φορείς, την τοπική κοινωνία και τα σχολεία της περιοχής εμβέλειάς του, αλλά και πανελλαδικά. Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό θα επιδιωχθεί και η υποστήριξη δράσεων διακρατικού χαρακτήρα.

             

 

Choose language

elenfrdeitessv

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 133 επισκέπτες και κανένα μέλος