Πληροφοριακό Σύστημα ΔΙAΥΓΕΙΑ

Από τον Οκτώβριο 2010 αναρτώνται σε ένα σημείο στο διαδίκτυο όλες οι αποφάσεις πράξεων των Κυβερνητικών και Διοικητικών οργάνων, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν στην Εθνική Άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Με την ψήφιση του Ν. 4210/2013 (άρθρο 23) οι αναρτημένες πράξεις ενισχύονται θεσμικά με τους εξής  τρόπους:

  • Κάθε πράξη, εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης κάθε πράξη υπογράφεται ψηφιακά από το σύστημα Διαύγεια και αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο ΑΔΑ είναι η ταυτότητα κάθε αναρτημένης πράξης, την πιστοποιεί και την ακολουθεί εφεξής.
  • Το αναρτημένο έγγραφο, εκτός όσων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, υπερισχύει  έναντι όλων των λοιπών εκδόσεων της πράξης
  • Ο Πολίτης μπορεί να επικαλείται τα αναρτημένα έγγραφα στις συναλλαγές του με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ της πράξης για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από τους Δημόσιους Φορείς
  • Οι Δημόσιες Υπηρεσίες διεκπεραιώνουν υποθέσεις χωρίς να διακινούν τα αναρτημένα έγγραφα. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ των πράξεων για την επικοινωνία μεταξύ Φορέων.

Στις 7 Νοεμβρίου 2017 το Πληροφοριακό Σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μεταπτώθηκε στο G-Cloud προστατεύοντας το από μελλοντικούς κινδύνους διακοπής λειτουργίας εξαιτίας της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης του. Ταυτόχρονα, το κόστος λειτουργίας του «Δι@ύγεια» για τον Δημόσιο Τομέα θα είναι σημαντικά μικρότερο, συγκρινόμενο με την αγορά και συντήρηση νέου εξοπλισμού, ενώ -σε κάθε περίπτωση- επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημόσιων Φορέων και κατ’ επέκταση των Πολιτών και των Επιχειρήσεων.

Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ βρίσκονται αναρτημένες, ήδη, 16 εκατομμύρια πράξεις του Δημοσίου από 4.218 φορείς. Κάθε ημέρα αναρτώνται από 12.000 έως 20.000 πράξεις από την κεντρική διοίκηση (υπουργεία, γραμματείες), ΟΤΑ, πανεπιστήμια, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι οι Φορείς που αναρτούν πράξεις δεν ξεπερνούν το 50% του συνόλου των Φορέων που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα. Προτείνεται η επέκταση υποχρέωσης καταχώρησης των αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από όλους τους Φορείς Δημοσίου μέσω επέκτασης της υποχρέωσης ανάρτησης κάθε πράξης που αφορά κρατικό χρήμα.

Αναβαθμίσεις του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μπορούν να ενσωματωθούν σημαντικές αναβαθμίσεις που θα βελτιώσουν σημαντικά τις υπηρεσίες και την ενημέρωση προς τους Δημοσίους Φορείς και τους Πολίτες.

Πολίτες

- Βελτίωση της παρουσίασης των στοιχείων της κάθε απόφασης και της ενημέρωσης των Πολιτών. Σε επίπεδο απόφασης προτείνεται να δίνεται πρόσβαση και σε άλλες συναφείς αποφάσεις, μέσω ειδικού ευφυούς μηχανισμού κατηγοριοποίησης των αποφάσεων.

- Παροχή δυνατότητας ενημέρωσης των Πολιτών για νέες αποφάσεις που ενδεχομένως τους αφορούν (κατά δήλωση των πολιτών, σύμφωνα με όρους αναζήτησης που έχουν θέσει).

- Βελτιώσεις στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων με βάση τα κριτήρια αναζήτησης.

Δημόσιοι Οργανισμοί

- Παροχή δυνατότητας ενσωμάτωσης λεξικών σημασιολογικών ή μη  (π.χ  του Core Public Organization Vocabulary,  https://joinup.ec.europa.eu/asset/cpov/home ), στις διεπαφές του συστήματος με τρίτα συστήματα. Θα μπορούσε σταδιακά το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των οργανισμών της Διαύγειας , να μετασχημασθεί σε ένα λεξικό Οργανισμών του Ελληνικού Δημοσίου

-    Δημιουργία BusinessIntelligence (BI) Systemγια την παροχή αναβαθμισμένης διοικητικής πληροφόρησης και την εύκολη δημιουργία αναφορών.

- Παροχή ενημερώσεων από τους διαχειριστές προς τους Δημόσιους Υπαλλήλους (In app messaging).

- Εφαρμογή ειδικών μηχανισμών ελέγχων για την ορθότερη κατηγοριοποίηση στις αναρτήσεις, με σωστές λέξεις κλειδιά (μεταδεδομένα) που θα τις καθιστούν περισσότερο ανιχνεύσιμες και επεξεργάσιμες. Η σωστή καταχώριση των μεταδεδομένων, είναι σημαντική προκειμένου να μπορούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις να ανευρεθούν, όταν κανείς τις αναζητά.

Διασυνδέσεις με Τρίτα Συστήματα

- Δημιουργία διασυνδέσεων με τον κόμβο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λήψη οικονομικών στοιχείων και προϋπολογισμών απευθείας από το σύστημα του Υπουργείου.

- Βελτιώσεις και καλύτερη τεκμηρίωση του API για να διευκολυνθεί η πρόσβαση από τρίτα συστήματα.

- Διασύνδεση με το αποθετήριο ανοικτών δεδομένων. Καθορισμός data sets που θα μπορούν να διατίθενται σε περιοδικά διαστήματα.

Choose language

elenfrdeitessv

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 43 επισκέπτες και κανένα μέλος