Χάρτης δικτίου οπτικών ινών Τρικάλων

http://www.trikalacity.gr/files/diafora/20140903_POSTER_FINAL_MAN-WIFI.jpg