Πρόγραμμα "Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία"

ΠΕΣΚΟ mentoring

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία»

Το πρώτο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 10-12 Ιουνίου 2016, έθεσε τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της κοινωνικής οικονομίας, με στόχο την κάλυψη του θεσμικού ελλείμματος στην χώρα μας.

Περισσότερα...

Τι είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη

Τι είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη

 

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες, άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους  αποτελώντας ταυτόχρονα  μιας από τις μεγαλύτερες απειλές για το φυσικό κόσμο αλλά και τον μεγαλύτερο σύμμαχό στην αποστολή για την προστασία του.

Περισσότερα...

Χρηματοδότηση και Χορηγία

Χρηματοδότηση και Χορηγία

Χρηματοδότηση και Χορηγία (pull strings): Η χρηματοδότηση σε καμπάνιες κοινωνικού μάρκετινγκ, ιδίως τοπικού χαρακτήρα, είναι κρίσιμη για τους παρακάτω λόγους:

  • Οι περισσότερες προωθήσεις πραγματοποιούνται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν στη διάθεσή τους χαμηλό προϋπολογισμό.
  • Τα κοινά που προσπαθούν να προσεγγίσουν είναι διευρυμένα και τα επικοινωνιακά πλάνα απαιτούν μεγάλη χρονική διάρκεια και συνεπώς αυξημένο κόστος, προκειμένου τα αποτελέσματα να εμφανίζουν συνέχεια στο χρόνο.
Περισσότερα...

Ορισμοί της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Ορισμοί της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εννοούμε την ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης στις σχέσεις της με την κοινωνία. Βέβαια, λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα της έννοιας δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόλο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στο δημόσιο διάλογο διεθνώς. Η διαφορετικότητα των ορισμών συνδέεται με τη φιλοσοφία, τον βαθμό ανάπτυξης κάθε χώρας και τις προτεραιότητες που υπάρχουν στις διάφορες περιφέρειες με αποτέλεσμα διάφοροι φορείς έχουν διατυπώσει τους δικούς τους ορισμούς.

Περισσότερα...

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη σήμερα

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη σήμερα

Σήμερα, ο θεσμός της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης, προσδιορίζεται με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία του δίνει ακόμη μεγαλύτερη πολιτική προβολή κι επιβραβεύει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα, ενθαρρύνοντας έτσι την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών.

Περισσότερα...