ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δικτυακή πύλη BIOTOUR-TRIKALA

 

Πρόλογος

Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος «LEADER» στη λογική σχεδιασμού καινοτόμων πρακτικών για το Βιοτουρισμό στην περιοχή των Τρικάλων και αποτυπώνει τις επιδράσεις και δυνατότητες της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάπτυξη του βιοτουριστικού προϊόντος ως το μέσο για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο ώστε αρμόδιοι οι τουριστικοί φορείς σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών της περιοχής να αναπαράγουν τις δράσεις και τις ορθές πρακτικές του.

Περισσότερα...

«Αειφόρος ανάπτυξη ορεινών περιοχών»

Δ. Ζάγκας καθηγητής, δ/ντής εργαστηρίου δασοκομίας ΑΠΘ

«Αειφόρος ανάπτυξη ορεινών περιοχών»

Ο κ. Ζάγκας αναφέρθηκε βασικώς στην ανάγκη να εκπονηθεί επιτέλους ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, αξιοποιώντας το μοντέλο των παλιών παραδοσιακών οικονομιών που αποτελεί πρακτικό οδηγό για κάθε αναπτυξιακό σχέδιο αφού αποτελούσε την εφαρμογή της αειφορίας στην πράξη για χιλιάδες χρόνια παρουσίας και δραστηριότητας του ανθρώπου στα δάση.

Το σχέδιο αυτό θα προκύψει μετά από σωστή και σε βάθος μελέτη του χώρου, καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, αξιολόγηση των δυνατοτήτων της κάθε περιοχής και προγραμματισμό των απαιτούμενων δράσεων.

Περισσότερα...

«Βιώσιμη ανάπτυξη ορεινών οικισμών και περιοχών»

 «Βιώσιμη ανάπτυξη ορεινών οικισμών και περιοχών»

                                                

Βασική θέση είναι πως η ανάπτυξη ορεινών οικισμών και ευρύτερα ορεινών περιοχών αποτελεί προτεραιότητα κάθε τοπικού ή περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας.

 

Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να έχει όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να διακρίνεται από ευαισθησίες, ώστε να σέβεται την παράδοση, τον πολιτισμό, τις τοπικές κοινωνίες, ακόμη και την ίδια την υστέρηση αυτών των περιοχών.

Περισσότερα...

Εθελοντισμός & Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εθελοντισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

images 

 

 Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η θέσμιση νέων μορφών εθελοντικής δράσης απαιτεί πέρα από τη διάδοση της εθελοντικής κουλτούρας ένα νέο προσανατολισμό –το πέρασμα από τις παραδοσιακές μορφές εθελοντισμού– φιλανθρωπίας στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας με προγραμματισμό, στόχους, θεσμικές υποδομές και μετρήσιμα αποτελέσματα σε αυτό που λέγεται τρίτος τομέας της οικονομίας.

 

Ο εθελοντισμός και η συμμετοχική δημοκρατία είναι σαν τις δύο παράλληλες ράγες του τρένου. Το «όχημα» που μπορεί να είναι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να πατάει και στις δυο γραμμές. Προαπαιτούμενα για την προώθηση του εθελοντισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι:

Περισσότερα...

Οικοανάπτυξη και τοπική αυτοδιοίκηση και Μ.Κ.Ο

Οικοανάπτυξη

 

και τοπική αυτοδιοίκηση και Μ.Κ.Ο

  

Μια καινοτόμος προσέγγιση για την αναζωογόνηση στις τοπικές κοινωνίες

 

Ένα νέο μοντέλο οικοανάπτυξης στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή συλλογικών οργανώσεων και πολιτών, έρχεται να φέρει λύσεις για την αντιμετώπιση της τοπικής απασχόλησης και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας.

Μία νέα δυναμική προσέγγιση συνίσταται από την ύπαρξη σημαντικών παραδειγμάτων και από τη διεθνή εμπειρία, που θα έχει ως γενικότερη βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία που μας καταδεικνύει πως η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Μ.Κ.Ο. δύνανται να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην κοινωνική οικονομία.

 

Η οικοανάπτυξη αφορά σε ένα είδος ανάπτυξης που είναι σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και που έχει να κάνει με τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών. Θα λέγαμε πως βρίσκεται στον αντίποδα του γιγαντισμού των εκμεταλλεύσεων των φυσικών πόρων και της υπερφόρτωσης του δομημένου περιβάλλοντος των μεγαλουπόλεων, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τις μικρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που βρίσκονται στον αντίποδα των γιγαντιαίων εργοστασίων που εξαντλούν τα ενεργειακά αποθέματα.

Περισσότερα...