Τα Μετέωρα απο ξένη ταινία του 1957

Κοινωνική οικονομία

Κοινωνική οικονομία, η εναλλακτική λύση. Ντοκυμαντέρ που καταγράφει την πλούσια ευρωπαική εμπειρία στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Μετέωρα, οι βράχοι του Θεού

Η κτηνοτροφία στην Καλαμπάκα και στη Θεσσαλία

Η κτηνοτροφία στην Καλαμπάκα και στην ευρύτερη Θεσσαλία παραμένει σημαντική παραγωγική δραστηριότητα

Ελλήνων δρώμενα