Τί είναι ψηφιακό πολιτιστικό προϊόν

Τί είναι ψηφιακό πολιτιστικό προϊόν:

Με τον όρο ψηφιακό πολιτιστικό προϊόν εννοούμε τη σύνθεση και απεικόνιση πολιτιστικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή, όπως είναι ένα DVD, μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ή ψηφιοποίηση του υλικού για το διαδίκτυο κ.τ.λ., ένα προϊόν πολιτιστικού περιεχομένου, που παράγεται με αντικειμενικό σκοπό την ικανοποίηση ανάγκης ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, ακόμη και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Το προϊόν αυτό μετριέται και σαν αξία χρηστικότητας στην αγορά εφόσον απευθύνεται σε πελάτες–χρήστες π.χ. στον τουρισμό και στο χώρο της ψυχαγωγίας. Ο χαρακτήρας αυτός του προϊόντος ενδιαφέρει από άποψη πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα...

Η καινοτομία στην αγορά του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Η καινοτομία στην αγορά του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου:

Συνήθως, η αγορά ψηφιακού περιεχομένου είναι καινοτόμος γιατί δημιουργεί πρόσθετες πολιτιστικές και τουριστικές ανάγκες προς ικανοποίηση.

Ο πολιτιστικός τουρίστας δεν αρκείται απλά στη θέαση των μνημείων, σύμφωνα με μελέτες, αλλά αναζητεί ολοκληρωμένες εμπειρίες που του επιτρέπουν να μεταφέρεται νοερά στην εποχή όπου τα μνημεία είχαν λειτουργική θέση και αξία στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου ιστορικού περιβάλλοντος. Πολλές φορές θέλει ο ίδιος να παρακολουθήσει πολιτιστικά δρώμενα, να συμμετάσχει στην εμπειρία και σ
’άλλες περιπτώσεις αρκείται σε μια περιήγηση στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση δημιουργεί «αγορά» είτε με την οικονομική είτε με την πολιτιστική έννοια.

Περισσότερα...

Πώς η ψηφιοποίηση δημιουργεί προστιθέμενη αξία

Πώς η ψηφιοποίηση δημιουργεί προστιθέμενη αξία:

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης αξιοποιεί ως πρώτη ύλη πολιτιστικό περιεχόμενο που μπορεί να αντληθεί πρωτογενώς, από φωτογράφιση και επιτόπια έρευνα ή και δευτερογενώς από ένα βιβλίο ή μια έρευνα.

Αυτό όμως που δίνει την προστιθέμενη αξία στο ψηφιοποιημένο προϊόν, είναι ότι ενσωματώνει όλη την πνευματική διεργασία που αναδιατάσσει το πολιτιστικό υλικό, το αναδομεί με ένα τρόπο που το κάνει πιο προσιτό και με πιο σαφή προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση μιας ανάγκης.

Περισσότερα...

Πώς παράγεται το ψηφιοποιημένο προϊόν

Πώς παράγεται το ψηφιοποιημένο προϊόν:

Η χρήση της τεχνολογίας ψηφιοποίησης για την παραγωγή ενός στοχευμένου πολιτιστικού προϊόντος είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή για το τελικό αποτέλεσμα. Πέρα της τεχνικής προσέγγισης χρειάζεται συνθετική πολιτιστική δημιουργία.

Περισσότερα...

Πώς η ψηφιοποίηση μπορεί να αναδείξει τα πολιτιστικά διαθέσιμα

Πώς η ψηφιοποίηση μπορεί να αναδείξει τα πολιτιστικά διαθέσιμα:

Τα φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα μιας περιοχής , μπορεί να είναι πολλά και να έχουν μεγάλη θεματική ποικιλία που κατ
’ανάγκη δε συνδέονται μεταξύ τους σε θεματικές ενότητες ή δεν τα δένει μια αλληλουχία η οποία να διευκολύνει τον τρόπο προσέγγισής τους από κάποιον ενδιαφερόμενο χρήστη.

Περισσότερα...