Τα αγριολουλουδα του Κόζιακα. Η βερόνικα

ΒΕΡΟΝΙΚΑ

Το καταφύγιο Κόζιακα. Το γεράνι του βουνού

ΓΕΡΑΝΙ

Τα αγριολουλουδα του Κόζιακα. Η ανεμώνη του βουνού

ΑΝΕΜΩΝΗ

Τα αγριολουλουδα του Κόζιακα. Ο κρόκος

ΚΡΟΚΟΣ

Τα αγριολουλουδα του Κόζιακα. Η πριμούλα

ΠΡΙΜΟΥΛΑ