Το «Άξιον εστί» της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Τρικάλων – κοινό κτήμα έκφρασης και δημιουργίας

 

  • Η αφήγηση της τοπικής ιστορίας, της σύγχρονης δραστηριότητας και της βιωματικής κοινωνικής εμπειρίας.
  • Η συγκέντρωση της κατακερματισμένης γνώσης και εμπειρίας και η μορφοποίησή τους σε συλλογικό κοινωνικό προϊόν ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου.
  • Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλείο κοινωνικοποίησης της γνώσης και της τεχνογνωσίας για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε μια ανοικτή επιμορφωτική διαδικασία.
  • Η δημιουργία μιας μικρής τοπικής εγκυκλοπαίδειας (wiki) μέσω της διαδραστικής κινητοποίησης του κοινωνικού υποκειμένου (τοπικοί επιχειρηματίες, καινοτόμοι επαγγελματίες, ειδικοί επιστήμονες που έχουν μελετήσει την περιοχή, κοινωνικές εθελοντικές οργανώσεις, τοπικές αρχές κλπ).