Η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στην οικονομία του υδρογόνου

Αντιµετωπίζοντας το σύνδροµο εφιάλτη των κλιµατικών αλλαγών την υπερθέρµανση του πλανήτη, η ανθρωπότητα τα επόµενα χρονια έχει ν’αντιµετωπίσει έναν ακόµη εφιάλτη την σταδιακή εξάντληση των ορυκτών καυσίµων (πετρέλαιο – άνθρακες )

Κι αυτό αναγκάζει το πέρασµα της παγκόσµιας οικονοµίας µέσα από τη «σκύλα» και τη «χάρυβδη» ενεργειακής κρίσης από την μια μεριά και των κλιματικών αλλαγών από την άλλη. Έτσι προκύπτει η ανάγκη για άµεση µετάβαση από τα ορυκτά καύσιµα στις ήπιες µορφές ηλιακής και αιολικής ενέργειας και η αποθήκευση της για λόγους χρηστικότητας σε υδρογόνο.

Περισσότερα...

Ο εκδημοκρατισμός της απασχόλησης

Ο εκδημοκρατισμός της απασχόλησης

Ανδρέας Ν. Λύτρας

Η απασχόληση είναι ένα πεδίο για την απόλυτη έκφραση των τεράστιων οικονομικών διαφορών και μια υπόδειξη της ασυμμετρίας της επιχειρηματικής δράσης, στον αναπτυγμένο κόσμο. Το επόμενο Διάγραμμα (3) μάς βεβαιώνει ότι η μεγάλη μάζα των εργαζομένων είναι μισθωτοί και στη διάρκεια των είκοσι τελευταίων ετών γίνονται ακόμη περισσότεροι. Οι εργοδότες είναι λίγοι και η εξέλιξη της αναλογίας τους είναι εμφανώς φθίνουσα. Οι αυτοαπασχολούμενοι στις πρωτοπόρες χώρες της οικονομικής ανάπτυξης είναι μια περιορισμένη ομάδα και η δυναμική τους είναι αρνητική στη μέση χρονική διάρκεια, με λίγες εξαιρέσεις. Με αυτήν την έννοια, προοιωνίζονται τις προοπτικές, για τους εργαζόμενους για δικό τους λογαριασμό, των υπόλοιπων αναπτυγμένων χωρών που ακολουθούν το δεδομένο πρότυπο του οικονομικού εκσυγχρονισμού.

Περισσότερα...

Ανθρώπινοι Πόροι

Ανθρώπινοι πόροι

 

φδσφσφσδφσδφ

 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δύνανται να επωφεληθούν από την αναγνώριση της σημασίας του διανοητικού κεφαλαίου. Ακόμη και στις πλέον ώριμες αγορές, οι εταιρείες προσπαθούν να διαφοροποιηθούν στη βάση της διανόησης και να εντάξουν το κεφάλαιο αυτό στην ευρύτερη στρατηγική τους. Το ίδιο ισχύει για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

 

Οι εκάστοτε επιστημονικές ομάδες και η υποστήριξη που θα παρέχουν οφείλουν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό, ώστε οι πόροι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία να κατευθυνθούν και να υποστηρίξουν την πραγματική κοινωνική οικονομία. Οφείλουν επίσης να συμβάλλουν στον αναδραστικό στοχασμό ανάμεσα στις ανάγκες που εκδηλώνονται σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των αρχών, σύμφωνα με τις οποίες σχεδιάζονται οι πολιτικές χρηματοδότησης.

Περισσότερα...

Οι Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις και ως εργαλείο Τοπικής Ανάπτυξης

Οι Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις και ως εργαλείο Τοπικής Ανάπτυξης

 

 

 

 

image main

 

Το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προσβλέπει, σε περιφερειακό επίπεδο, στη δημιουργία Μηχανισμών Υποστήριξης.

Κάνουμε λόγο για δομές υποστήριξης, οι οποίες που θα προσφέρουν υπηρεσίες μιας στάσης (one-stop-shop) για κοινωνικούς συνεταιρισμούς και κοινωνικούς επιχειρηματίες.

 

Οι δομές υποστήριξης θα παρέχουν τη λειτουργία κέντρου πληροφόρησης, υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας και κινητοποίησης, εκπαιδευτικά πακέτα δια βίου εκπαίδευσης, συμβουλευτική για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, coaching, mentoring και fora διαλόγου. Επιπλέον, θα στηρίζονται πρωτοβουλίες, σε τοπικό επίπεδο, για τη δικτύωση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας, και τη δημιουργία clusters. Δυστυχώς όμως, στην Ελλάδα, δεν μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας χωρίς όλοι οι συντελεστές της κοινωνικής οικονομίας, που έχουν άμεση εμπλοκή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, να συμμετέχουν ενεργά.

Περισσότερα...

Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις και Τοπική

 

Αυτοδιοίκηση

 

Oι «Κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις» ως εργαλείο Τοπικής Ανάπτυξης

 

 

 

 

Σε κάθε περιφέρεια η οργανωτική δικτύωση βασίζεται στην οριζόντια δικτύωση συλλογικών οργανώσεων που ενδιαφέρονται και προωθούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, όπως εθελοντικών ανθρωπιστικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών, κοινωνικών δικτύων των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών καθώς και καταναλωτικών κινημάτων και οργανώσεων της γειτονιάς.

 

 

Διαρκή θεσμικό χαρακτήρα και όχι μιας χρήσεως, θα πρέπει να έχουν οι κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις με συμπράττοντες φορείς οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δευτερευόντως με άλλους κρατικούς φορείς, δεδομένης της εγγύτητας του ενδιαφέροντος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της συμμετοχικότητας που μπορεί να επιτευχθεί σε τοπικό επίπεδο.

Περισσότερα...

Choose language

elenfrdeitessv

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 86 επισκέπτες και κανένα μέλος