Παρατηρητήριο Κοινωνικής Οικονομίας

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Οικονομίας

Πρόκειται για μια δομή – ομπρέλα που διαχειρίζεται την παροχή υπηρεσιών, πληροφόρησης και ενίσχυσης των κοινωνικών επιχειρήσεων ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να αναπτυχθούν και να συνενωθούν σε δίκτυο αλληλοϋποστήριξης και ενδυνάμωσης με άμεσο στόχο την εξέλιξή τους σε όλα τα πεδία όπου εμφανίζονται ανάγκες. Είναι ένα μοντέλο παρακολούθησης το οποίο αποτυπώνει και αξιολογεί σε βάθος χρόνου την πορεία των πολιτικών κοινωνικής οικονομίας, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πρόοδος της τεχνολογίας και οι γρήγορες ταχύτητες αλλαγών  και κίνησης των σύγχρονων κοινωνιών. Παρέχει επεξεργασμένες και τυποποιημένες πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως σε εθνικές και περιφερειακές αρχές που χαράσσουν πολιτικές για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Κοινωνική επιχείρηση

Κοινωνική επιχείρηση

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (SEC(2011) 1278), κοινωνική επιχείρηση είναι «ένας φορέας εντός της κοινωνικής οικονομίας, κύριος στόχος του οποίου είναι μάλλον η ύπαρξη θετικού κοι­νωνικού αντικτύπου, παρά κέρδους για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους. Λειτουργεί με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, και χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Διοικείται με ανοι­κτό, υπεύθυνο τρόπο και, ιδίως, με τη συμμετοχή εργαζομένων, καταναλωτών και ενδιαφερόμε­νων μερών που επηρεάζονται από τις εμπορικές της δραστηριότητες». 

Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

A

AddThis –Το AddThis είναι μια υπηρεσία social bookmarking που δίνει στους χρήστες έναν κωδικό για να βάλουν στις ιστοσελίδες τους, έτσι ώστε οι επισκέπτες των σελίδων αυτών να έχουν τη δυνατότητα να τις κοινοποιήσουν (share) μέσω του Facebook, Twitter, κ.λπ. H υπηρεσία ανάλυσης (analytics) του AddThis, μπορεί να σας δείξει ποιες σελίδες είναι περισσότερο δημοφιλείς, ποιά είναι τα σημεία αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με την εταιρία σας, και ποιά είναι τα σχόλιά τους για το περιεχόμενό σας στο Twitter.

Algorithm – Ένας αλγόριθμος είναι ένα σύνολο από τύπους που αναπτύχθηκε για να εκτελέσει ένας υπολογιστής μία συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτό είναι σημαντικό στο social sphere, καθώς οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν ιστότοποι σαν το Facebook και το Google, είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη content-sharing στρατηγικής.

Application Programing Interface (API) – Ένα API είναι ένα περιβάλλον σε γραπτή μορφή που επιτρέπει σε μια εφαρμογή λογισμικού για να αλληλεπιδράσει με μια άλλη. Παράδειγματα αυτού είναι το Twitter API.

Avatar – ένα avatar είναι μια εικόνα ή ένα username που αντιπροσωπεύει έναν άνθρωπο μέσα στα forums και τα κοινωνικά δίκτυα.

Περισσότερα...

Επιμέρους δείκτης αξιολόγησης για τα social media

Επιμέρους δείκτης αξιολόγησης για τα social media

1. Μέτρηση της απόδοσης για τα social media. Βασικός δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης της επένδυσης στο internet social media marketing είναι o αριθμός των fans-likes στο Facebook και των followers και των retweets στο Twitter. Ο αριθμός αυτός παραμένει σημαντικός, ωστόσο, η προσοχή θα πρέπει να στραφεί και προς άλλες μετρήσεις όπως είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κοινού που περιγράφονται στο σημείο 2 παρακάτω και στο σημείο 3. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη μια καμπάνια στο Twitter ή στο Facobook, ο καλύτερος δείκτης για να μετρηθεί η απόδοση είναι η ανταπόκριση σε ειδικές προσφορές ή νέα προϊόντα της επιχείρησης στο  μενού ανακοίνωσε στο Twitter ή  στο  Facobook.

Περισσότερα...

Αξιολόγηση σχεδίου

Αξιολόγηση σχεδίου

Δείκτης αξιολόγησης ROI (απόδοση επένδυσης)

Βασικός δείκτης αξιολόγησης του σχεδίου marketing είναι ο βαθμός απόδοσης της επένδυσης (ROI – Return On Investment). Ο δεικτής αυτός θα υπολογιστεί για κάθε μια τακτική marketing ξεχωριστά και συνολικά για όλο το σχέδιο marketing. Συγκριμένα η μεταβλητές και ο βασικός μαθηματικός τύπος του ROI που θα χρησιμοποιηθεί είναι:

Περισσότερα...

Choose language

elenfrdeitessv

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 84 επισκέπτες και κανένα μέλος